Handleidingen

Widget instellen in meerdere talen

Emiel Kolk

Heb je een website in meerdere talen? Dan is het mogelijk om je widget ook in meerdere talen aan te bieden. Zo kan je elke bezoeker in zijn eigen taal te woord staan via de widget. Het is echter wel belangrijk dat je website op 1 domein is en je de conditie van de widget met de url kunt aangeven.

Widget toevoegen

Begin met het toevoegen van de widget in de juiste taal.

1. Voeg de widget toe voor jouw taal door naar de 'Leadbots' pagina te gaan
2. Klik op 'Leadbot toevoegen'

whatsapp chat widget website extra widget toevoegen

3. Selecteer de widget naar keuze
4. Klik op 'Toevoegen'

whatsapp chat widget website contactformulier selecteren

Talen condities toevoegen

Na het toevoegen van de Leadbot/Widgets kun je de condities toevoegen zodat de juiste taal op de juiste pagina verschijnt.

1. Ga naar naar 'Condities'  
2. Klik op 'Conditie toevoegen'

Widget in meerdere talen conditie toevoegen

3. Geef jouw conditie een naam, bijvoorbeeld 'Engels'
4. Klik op 'Toevoegen'

Widget in meerdere talen naam van de conditie

5.Klik op 'Geen widget'
6. Selecteer de widget die je aan de specifieke pagina wilt toewijzen 

Widget in meerdere talen widget selecteren

7. Selecteer 'URL'
8. Klik op +

Widget in meerdere talen url toevoegen

9. Selecteer 'bevat'
10. Voeg het path van de URL toe. Voorbeeld: de website is  https://futy.io/en het path is /en

Widget in meerdere talen url path toevoegen

11. Zorg dat de conditie 'Actief' is 
12. Klik op 'Opslaan'

Widget in meerdere talen activeren

Wil je nog een taal toevoegen? Herhaal dan alle stappen. Let op, je moet dan dus een nieuwe conditie toevoegen.

Meer condities instellen?