Handleidingen
Conversie optimalisatie

Per pagina een andere widget variant instellen

Emiel Kolk

Het is mogelijk om per pagina een andere widget variant in te stellen. Dit is bijvoorbeeld handig als je meerdere contactpersonen wilt instellen. Of op elke pagina andere Call-to-Actions wilt gebruiken.

Widget toevoegen

Begin met het toevoegen van de widget die je op de desbetreffende pagina wilt tonen.

1. Voeg de widget toe door naar de 'Leadbots' pagina te gaan
2. Klik op 'Leadbot toevoegen'

whatsapp chat widget website extra widget toevoegen

3. Selecteer de widget naar keuze
4. Klik op 'Toevoegen'

whatsapp chat widget website contactformulier selecteren

Per pagina een widget toewijzen

Na het toevoegen van de Widgets kun je de condities toevoegen zodat de juiste widget op de juiste pagina verschijnt.

1. Ga naar naar 'Condities'  
2. Klik op 'Conditie toevoegen'

whatsapp chat widget website per pagina aanmaken

3. Geef jouw conditie een naam, bijvoorbeeld 'Contact pagina'.
4. Klik op 'Toevoegen'.

whatsapp chat widget website per pagina toevoegen

5. Klik op 'Geen widget'.
6. Selecteer de widget die je wilt gebruiken voor deze conditie.

whatsapp chat widget website per pagina selecteren

7. Klik op URL
8. Klik op +

whatsapp chat widget website url selecteren

9. Selecteer 'bevat'
10. Voeg het path van de URL toe. Voorbeeld: de website is  https://futy.io/contact het path is /contact

whatsapp chat widget website url toevoegen

11. Zorg dat de conditie 'Actief' is 
12. Klik op 'Opslaan'

whatsapp chat widget website per pagina opslaan

Wil je nog een pagina toevoegen? Herhaal dan alle stappen. Let op, je moet dan dus een nieuwe conditie toevoegen.

Meer condities instellen?